Het team van Het Startblok zorgt voor een school waar alle leerlingen zich in een veilige, respectvolle en uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen.

Leren en je optimaal ontwikkelen gaat het beste als je jezelf veilig en geaccepteerd voelt en je dus jezelf kunt zijn. Wij willen dat alle kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Dit willen we bereiken door ons te richten op de volgende basisbehoeften van kinderen:

Het geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie);Weten dat je gewaardeerd wordt zoals je bent en dat anderen graag met je om willen gaan (relatie);Onafhankelijk van anderen iets voor elkaar kunnen krijgen, dus zelfstandig iets kunnen doen (autonomie).

Het Startblok is een openbare school. Openbaar onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Respect, begrip en verdraagzaamheid zijn uitgangspunten voor de levensbeschouwing en maatschappelijke visie van anderen.Het team gaat er ook vanuit dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties waarin orde en regelmaat een belangrijke rol spelen. Door middel van spel en het leren binnen zo’n situatie kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen.

Ons hoofddoel is alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven, zodat door alle kinderen optimale resultaten kunnen worden behaald. Belangrijk vinden wij dat zij, bij alles wat zij ontmoeten of aangeboden krijgen, zichzelf kunnen blijven en zich ervan bewust worden dat:

  • Moeilijkheden zowel alleen als in teamverband opgelost kunnen worden;
  • Het oplossen van problemen in meer of mindere mate inspanning vraagt en niet altijd eenvoudig is;
  • Een goede werkhouding en werklust noodzakelijk zijn;
  • Je verantwoordelijkheid moet leren dragen voor je werk op school en daarbuiten;
  • Respect van allen voor allen uitgangspunt moet zijn.