Samenwerking tussen school en de opvoeders thuis zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Opvoeden en onderwijzen staan namelijk niet los van elkaar. We hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid waarbij de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de school voor het onderwijs. Door wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect proberen wij de samenwerking vorm te geven.

Ouders krijgen informatie via:

  • de maandbrief
  • e-mail
  • de ouderapp Parro
  • de website
  • ouderavonden
  • oudergesprekken