Naast 10 enthousiaste leerkrachten wordt het team van Het Startblok ondersteund door:

  • twee onderwijsassistenten
  • een intern begeleider
  • een godsdienstdocent
  • een docent humanistisch vormingsonderwijs
  • een directeur.

Het Startblok is een openbare school.

Op onze scholen is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Onze school heeft een open karakter. Wij betrekken de omgeving actief bij onze activiteiten en wij nemen deel aan de omgeving. 

Onze school is ook een sportieve school. Elke vrijdag lopen alle kinderen hard om zo de conditie te verbeteren, maar ook concentratie en welbevinden worden hierdoor positief beïnvloed.

Professionaliteit staat hoog op de agenda en daarom hebben alle leerkrachten vorig schooljaar een cursus Expliciete Directe Instructie gevolgd. Dit verhoogt de kwaliteit van het lesgeven nog verder. Ook dit jaar gaan we hiermee verder zodat we de kwaliteit hoog houden. Onze interne EDI-coach ondersteunt de leerkrachten hierin.