De kwaliteit van onze school is niet alleen uit te drukken in cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit op het Startblok gaat veel verder. Niet alleen de cognitieve vaardigheden (zoals rekenen, taal, lezen en schrijven) zijn op onze school belangrijk. Ook sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden staan met stip op ons rooster. Daarnaast staan veiligheid, respectvol omgaan met elkaars leefwijze, levenbeschouwing en omgeving bij ons hoog op de lijst. Op alle vlakken houden we dit in de gaten en doen we aanpassingen als dat nodig is.